Ekteskap og samliv

Fra 1950-åra og fram til i dag ser vi store endringer i hvordan folk har valgt å organisere eller leve livene sine.
Helt fram til 1970-tallet var ekteskap som gjaldt når folk skulle flytte sammen og få barn.

Sterke krefter i samfunnet, ikke minst formidlet fra Den norske kirke, fordømte det som ble kalt utukt og usømmelig atferd.
For eksempel det å leve sammen og få barn uten å være gift. I løpet av 1970 åra var det mange som valgte å bli samboere likevel.

De siste årene har tallet på voksne personer som bor alene økt. Antall aleneboende er om lag 900.000.
Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), sier at 38 % bor alene. Det tilsvarer hver femte voksne.

Noen par velger å bo sammen uten å gifte seg. Ca 28 % av alle par er samboere.

Fremdeles blir halvparten av de som gifter seg skilt, men det er litt færre som skiller seg nå en for noen få år siden.

Ektepar med barn under 17 år er ca 324.000 – litt færre enn før
Samboere med barn under 17 år er nå ca 166.100 – litt flere enn før
Enefamilie der enten far eller mor bor med barn under 17 år er ca 34.238 – omtrent som før.

Vi hører om familier der vi har det vi kaller «dine, mine og våre barn». Det vil si at både mor og far har med seg barn fra tidligere forhold og de har felles barn også.
Dette har ført til at enkelte barn kan ha åtte besteforeldre!
Selv om vi kanskje hørte mye om det, utgjør denne familietypen bare 7% av alle familier.

Til refleksjon
Har du søsken?
Hvor mange søsken hadde foreldrene dine?
Kjenner du noen som er skilte?
Kjenner du noen som er samboere?

Dersom du kunne velge mellom å være aleneboer, gift eller samboer, hva ville du velge?
Hvorfor?

 

 

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive