Gode råd for kortbruk

 • Skjerm PIN-koden ved bruk,
  la ikke noen titte over skulderen din.
 • Bruk chip der det er mulig.
 • Avslå assistanse fra «gode hjelpere».
 • Kortet må oppbevares slik at kort og PIN-kode ikke blir tilgjengelig for andre.
 • Lær deg PIN-koden utenat. Oppgi den ikke til noen – heller ikke til bank eller politi.
 • Sjekk at totalbeløpet i
  betalingsterminalen stemmer.
 • Hvis kortet blir borte, meld fra umiddelbart
  til sperretjenesten som banken din har oppgitt.
 • Følg med på kontoen din og meld straks fra til banken
  hvis du oppdager unormale transaksjoner.

Fra nettsiden til Finansnæringens Fellesorganisasjon.

Til ettertanke
Bruker du å tenke over hvor du er og hva du gjør når du bruker bankkortet?
Passer du alltid på å skjule koden?
Har du opplevd noen uheldige episoder med bankkortet ditt?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive