Symptomer på stress

Dersom du opplever at du er stresset, er det viktig at du tenker etter og snakker med andre om hva som kan være årsaken. Den viktigste måten å unngå helseplager knyttet til stress, er å gjøre noe med årsaken.

Stress kan du oppleve på flere måter. Dette er noen symptomer på stress:

Irritasjon
Hjertebank
Tørr i hals og munn
Impulsiv adferd, følelsesmessig ustabil
Trang til å gråte, springe vekk eller gjemme seg
Manglende konsentrasjon
Trett
Skjelving
Små lyder irriterer
Stamming eller problemer med språket
Problemer med å sove
Rastløs
Svettetokter
Mageproblem
Migrene/hodepine
Nakke- og ryggsmerter
Manglende appetitt
Økt røyking
Økt bruk av sove- og beroligende medikamenter
Alkohol- og stoffmisbruk

Disse symptomene kan gi en rekke ubehagelig fysiske og psykiske symptomer. For eksempel kan vi oppleve uro og angst. Mange får muskelspenninger i nakke og skuldrer. Noen opplever hurtig åndedrett (ut- og innpusting). Andre igjen får spenningshodepine.

Dersom du er eksponert (utsatt for) for stress over lang tid, øker nivået av stresshormoner i kroppen. En ferie etter lang tids stressbelastning er ofte ikke nok. Selv med tre-fire ukers ferie, kan det være vanskelig eller umulig å komme ned på normalt spenningsnivå. Konsekvensen kan bli stressrelaterte sykdommer, for eksempel hjerte-karsykdommer.

Til ettertanke
Er du stresset noen gang?
Dersom ja, vet du hva som utløser stress hos deg?
Har du noen måter å slappe av på?

Kilde Arbeidstilsynet

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive