Tror du på alt du leser

Sjekker du at oppgitte kilder er pålitelige? Dette lille tekstutdraget handler om fremmedfrykt.

Til refleksjon
Er du enig i det som står? Kan du forklare hvorfor du er enig eller uenig i denne påstanden?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive