Livslang læring

Det moderne samfunnet endrer seg raskt. Det betyr at vi må lære noe nytt hele tiden hvis vi vil forstå den verden vi lever i.

Bruk av mobiltelefon og Ipad er i dag svært vanlig.

I dag kan vi ha kontakt med hverandre på en helt annen måte enn bare for få år siden. Det er enklere å nå noen ved å sende en sms som kan leses når som helst enn å ringe til noen som kanskje ikke er hjemme.

De moderne lesebrettene kan være ideelle å bruke for eldre mennesker om de tør å ta den nye teknologien i bruk. For eksempel kan en ved et enkelt fingergrep forstørre teksten. En kan også på en enkel måte laste ned lydbøker og lytt til disse når synet svikter.

Det er billigere å betale regninger via nettbank enn å gå til bank og posthus. Vi kan handle over nettet og se hele vareutvalget. Vi kan også kjøpe togbillettene på internett og vise fram mobilen som kvittering.
Noen betaler kaffe og parkering via mobilen.

Godt voksne mennesker vil kunne ha stor nytte av å sette seg inn i denne teknologien. Det er ikke lenger så vanskelig å bruke digitale hjelpemidler som tidligere, og dessuten finnes det flere gratis kurs for seniorer.

Til ettertanke
Er denne teknologien bare for de unge? Føler de eldre at samfunnet blir mer upersonlig når de ikke lenger treffer kunderådgiveren i banken? Vil mange eldre som ellers er sosialt isolerte kunne føle en god tilhørighet med andre via sosiale medier som Facebook?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive