Facebook i klasserommet

En gruppe forskere har undersøkt klasser der elevene bruker pc og andre digitale verktøy.
De har besøkt noen videregående skoler og sett på klasseledelsen i slike klasser.

Undersøkelsen viser at lærerne føler seg tryggest i klassa når elevene ikke bruker pc i undervisningen. Det gjør også de lærerne som kan mye data. De mener at de har bedre kontroll med elevenes aktiviteter når de ikke bruker pc. 70 prosent av elevene oppga at de ofte var innom Facebook i timene. Det er jentene som er mest aktive på Facebook. De leser blogger også, mens gutta ser på filmer på YouTube og spiller dataspill.

Det viser seg at både elever og lærere ønsker seg regler for hvordan en skal bruke pc i skoletimene. I følge undersøkelser som Aftenposten har gjort, mener 80 % av lærerne, og halvparten av elevene at de har regler for pc-bruk i timene.

Er det viktig å ha regler for pc-bruk i timene?

Dersom det er viktig, hvordan skal læreren kontrollere at reglene blir fulgt?

Utdanningsforbundet

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive