Likestilling på retur

Likestilling betyr at menn og kvinner skal ha like muligheter og rettigheter. Stortinget vedtok i 1978 loven om likestilling mellom kjønnene. Vi fikk likestillingsombud i 1979.

Lenge så det ut til at det skulle bli mer balanse mellom kjønnene, og at kvinner skulle få bedre muligheter til å realisere seg selv. Mennene er nå kommet mer på banen. For eksempel har fedrene fått lovefestet pappapermisjon og de er derfor mer til stede. Men i den senere tiden kan de se ut som om likestillingen har stoppet litt opp. Tidligere tok kvinnen mannens slektsnavn når hun giftet seg. Fra 1964 kunne hun beholde slektsnavnet sitt i ekteskapet. Og dette ble sett på som en mulighet til å bevare egen identitet og ikke lenger bli fru Hvermansen. I den senere tid ser vi at flere kvinner igjen tar ektefellens navn. Hva kan dette komme av?

Utbygging av barnehager har ført til at begge foreldrene kan arbeide selv om de har små barn. Men det er fremdeles flere kvinner enn menn som velger å jobbe deltid. De påtar seg fremdeles hovedansvaret for hus og barn selv om mange menn tror de bidrar med halvparten. Det såkalte ulønnede arbeidet faller for det meste på kvinnene. Dette kan bety at de sakker akterut både karrieremessig og i forhold til lønn.

Det er flere kvinner enn menn som velger høyere utdanning, men det tar likevel lang tid før dette synes i antall kvinnelige ledere.

I dag finner vi kvinner i de fleste yrker. Det utdannes nå flere kvinnelige leger enn mannlige. Synker prestisjen i en profesjon når kvinnene blir i flertall? Hva tenker du om dette?

Når det gjelder lønn ser vi at kvinner i samme stilling som menn fortsatt tjener dårligere.

Er vi ikke så likestilte som vi tror?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive