Læring og voksne

Da folk i forrige århundre begynte i arbeidslivet, gikk de inn i yrker som de regnet med å beholde hele sitt aktive yrkesliv. Mange ble fabrikkarbeidere. Andre ble sjømenn. Dette er eksempler på yrker som var trygge tidligere. Slike arbeidsplasser finnes nesten ikke lenger.

Automatisering
Tidligere kunne vi bruke muskelkraft og fingerferdighet for å utføre arbeidet vårt. I dag kreves det andre ferdigheter. Automatisering av mange arbeidsprosesser er en del av dette.

Arbeidslivet
Vi vet at nye tekniske – og elektroniske hjelpemidler kommer på markedet. Den som kobler ut og ikke tror han eller hun trenger kunnskap om hvordan dette kan brukes, vil kanskje ikke lenger forstå for eksempel hvordan produksjonen på arbeidsplassen fungerer.

Før deltok Anne aktivt i arbeidsprosessen. Hun løftet kartonger og kontrollveide dem. Hun så hva hun gjorde. Nå er arbeidsprosessen lukket. Anne må lære å tolke tallene i vinduet ved maskinen for å vite om alt er i orden. For å klare dette, trenger Anne mer opplæring. Mer automatisering av arbeidsoperasjoner har ført til at det er vanlig at voksne deltar i organisert voksenopplæring.

I dag er det særlig viktig å lære seg data, kunne bruke mobil og ha tilgang til nettet. Det er naturligvis enklere å følge med når en kan lese, skrive og regne på en brukbar måte. Ganske mange trenger påfyll i lesing, skriving eller regning for å mestre kurs de trenger for å klare jobben.

Privatlivet
Som privatperson har mange også store utfordringer med den nye teknologien. Hvordan skal vi betale regninger når vi ikke forstår hvordan nettbanken fungerer? Dersom vi ikke er fortrolige med å bruke internett, må vi kanskje sitte i telefonkø i flere timer. Det kan bli ganske kostbart både når det gjelder tid og penger.

Egenkontroll av blodtrykk og oppfølging av lege over nett?
Ja, dette er innført flere steder nå. Mange kan i dag overvåke sin egen helse og rapportere resultatene til fastlegen. Den såkalte velferdsteknologien utvikles slik at det skal være enklere for eldre å klare seg selv og bo hjemme så lenge som mulig. Og vil besteforeldre ha kontakt med barnebarna, kan det være lurt å kjøpe webkamera og snakke med via for eksempel Skype eller FaceTime.

Vi trenger kanskje ikke gå på skolen eller ta kurs for å lære. Men vi må følge med i utviklingen som best vi kan. Vi lærer noe nytt i alle sammenhenger. Jo mer vi tenker over at vi lærer noe, og hva vi lærer, jo mer har vi lært.

Til refleksjon
Vi må omstille oss. Hva betyr det nye for meg, kan du spørre. Gjør du det?

Å lære noe nytt vil ofte bety å måtte tenke nytt og forkaste eller vrake det gamle.
Det kan være en slitsomt prosess. Vil jeg forandre meg etter at jeg lærte dette?
Er det vanskelig? Hva tenker du om dette`

Forstår du hva som menes med velferdsteknologi?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive