Sosiale medier og klasseledelse

Fins det regler for bruk av ikt i videregående skole?

En tidligere undersøkelse av klasseledelse og bruk av ikt i skolen viser at lærere som ikke bruker mye data i opplæringen føler seg utrygge som ledere når elevene sitter med datamaskinene sine foran seg.
Også lærere som er digitalt kompetente kan kjenne litt på en slik uro. De kan føle at de ikke har full kontroll over elevenes aktiviteter. Når jeg fram til elevene mine nå? Hva driver de med?

Lærere og elever oppfatter pc-bruken i timene ulikt.

50 prosent av eleven oppga den gang at de ikke hadde regler for bruk av pc.
80 prosent av lærerne mente de hadde slike regler.

48 prosent av lærerne mente de diskuterte pc-regler med elevene.
23 prosent av elevene mente de i stor grad hadde diskutert pc-regler med lærerne.

40 prosent av elevene svarte at de ofte brukte pc til utenomfaglige aktiviteter
lærerne mente dette gjaldt 63 prosent av elevene.

41 prosent av elevene svarte at de ble forstyrret i egen læring av pc-en.
59 prosent av lærerne mente elevenes læring ble forstyrret.

70 prosent av elevene oppga at de var hyppigst innom Facebook.

Undersøkelsen viser også at elever med høye skoleambisjoner og gode karakterer oppgir at de bruker mindre tid på utenomfaglige ting på pc-en enn elever med lave ambisjoner. Og mens jentene er på Facebook og leser blogger, ser guttene på film på YouTube og spiller dataspill.

Både elever og lærere ønsker retningslinjer
– Det er klart at norsk skole trenger tydeligere retningslinjer for hvordan pc-en kan bli et bedre pedagogisk verktøy. I denne undersøkelsen gir både lærere og elever uttrykk for at de ønsker at det skal være flere begrensninger på mulighetene til bruk av spill og sosiale medier i undervisningssituasjonen, sier professor Rune J. Krumsvik til Aftenposten. Han utfordrer Elevorganisasjonen, lærerorganisasjonene og skoleeierne om å samle seg om et felles regelverk.

Til ettertanke
Synes du det bør være klare regler for pc-bruk i klasserommet?

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive