Når læreren mobber

I flere år har skolene vært oppmerksomme på mobbing elevene i mellom. Tidligere statsminister Magne Bondevik engasjerte seg mye i i denne problemstillingen. Derfor er det utviklet flere gode antimobbe-programmer.

Noe som det ikke ble tatt tak i, var de lærerne som mobber elever. De finnes på mange skoler, men er vanskelig å få øye på. Det har vært et stort problem lenge.

Utdanningsdirektoratet gjennomfører Elevundersøkelsen en gang i året på ulike trinn. Det gir elevene muligheten til å si sin mening om forhold som er viktige for å lære og for å trives på skolen.

En tidligere undersøkelse viser at 15.000 norske elever sier de blir mobbet av læreren sin. Hvorfor blir ikke dette temaet diskutert mer i samfunnet? Er det for ømtålig? Er elever for redde for å melde fra av redsel for at de ikke skal bli hørt? Vil da alt bare bli verre for dem? Barn som blir latterliggjort og ydmyket foran hele klassen blir ofte innesluttet, unnvikende og ensomme. Det har alvorlige konsekvenser for det enkelte barn.

Foreldrene til disse barna føler seg maktesløse. Rektor og de andre lærerne oppdager sjelden at kollegaen deres mobber. Det som skjer i slike tilfeller, er ofte at eleven må bytte skole mens læreren går fri.

Til refleksjon
Hva tenker du kan være årsaken?
Er det sånn at lærerne som mobber føler seg usikre? Mobber de for å få mer kontroll?

Oppgaver

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive