Lønn

Kan du forklare denne lønnsslippen for nyansatte Andrea? Hva er de viktigste opplysningene på lønnsslippen som bør sjekkes hver måned?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive