Planlegge framtida

For at Nils og Lejla skulle kunne gifte seg og flytte sammen, trengte de penger. De trodde ikke de hadde råd til å spare, for kontoen før neste lønning var alltid tom. Et vennepar av dem sa at de hadde begynt å føre oversikt over sitt eget forbruk. Da Lejla og Nils fant ut hvor mye penger de sløste bort i sitt daglige forbruk, fikk de lyst til å sette opp et budsjett for å bevise for seg selv og foreldrene at de mente alvor.
Til ettertanke
Les budsjettet, hvilke poster kjenner du igjen? Er det poster som mangler og poster som ikke trenger å være der? Lag et budsjett som passer for deg.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive