Smittsom magesyke

Ikke alle oppslag på arbeidsplasser er like godt skrevet. Hvordan kunne du skrevet dette bedre? Noen ganger har de også dårlig trykk slik dette oppslaget viser.

Til refleksjon
Tenk over hvordan du selv kan minske risikoen for at smitten brer seg i kjøkkenet på sykehjemmet der du arbeider.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive