Hvor rent er rent nok?

Hvorfor er det viktig at du mestrer norsk språk når du arbeider som renholdsoperatør? Har du gode nok norskkunnskaper til å klarer de muntlige og skriftlige situasjonene som du kan møte? Hva som er rent nok, er selvfølgelig subjektivt. Det er, når alt kommer til alt, kunden som bestemmer om renholdet er bra nok.

God kommunikasjon mellom rengjøringsbyrået og kunder er avgjørende. Dette innebærer at renholdsoperatør forstår og kan gjøre seg forstått på norsk.

Det er en god rutine at renholderen ber om tilbakemelding på arbeidet som er gjort. Noen synes det er greit å gi en muntlig tilbakemelding. Andre ønsker å meddele seg skriftlig. Det kan derfor være lurt at renholds-operatøren bruker et tilbakemeldingsskjema som kan ligge framme, for eksempel i kantina.

På noen arbeidsplasser legger noen ansatte gule lapper på pulten når de ønsker ekstra vask, kanskje har man tid til å gjøre denne tjenesten, men som regel følger renholderen den renholdsplanen som hun har fått.

Når det er mye rot og søl ved de små benkene der kaffemaskinene står, kan det blir vanskelig å utføre arbeidet godt nok innen tidsplanen. Renholderen må melde fra om dette til sine overordnede.

Her finner du noen oppgaver til teksten Hvor rent er rent nok?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive