Maskinfører

Maskinførere kan arbeide med både små og store anleggsmaskiner. Dette skjer både på vei-, bygg- og kaianlegg. Men også i jordbruk og skogsdrift brukes store maskiner. Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskiner, hjullastere, dumpere, bulldosere, veihøvler og traktorgravere.

Hverdagen består oftest av oppgaver som å utføre daglig kontroll og vedlikehold av utstyr og maskiner. Vi må også sørge for at lasten er riktig beregnet og forsvarlig sikret for å unngå alvorlige ulykker.

Som maskinfører er det viktig å følge HMS-rutiner.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive