Håndverker

En håndverker er en fagutdannet spesialist som har gjennomgått læretid og har de nødvendige, faglige og formelle kvalifikasjoner i sitt fag. Håndverkeren er dyktig i et spesielt håndverksfag der han eller hun benytter redskap og maskineri.
Det var håndverkerne som laget alt vi trengte før de store maskinene overtok mye av produksjonsarbeidet.

En håndverker kan være skredder, blikkenslager, elektriker, tømrer, snekker og rørlegger. Det fins mange andre.
Noen av håndverkeryrkene har blitt mindre viktige etter som samfunnet har utviklet seg. For eksempel trengs det ikke så mange smeder og urmakere som tidligere.

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive