Driftstekniker

Driftstekniker er et annet navn for vaktmester. Oppgavene til vaktmester eller driftsteknikker vil variere mye etter hvor han eller hun arbeider.
I store bygg eller idrettsanlegg vil det være behov for driftsteknikere som kan mye om for eksempel automatiserte og digitaliserte kjøle- og varmeanlegg mens det vil være mindre behov for vaktmester med teknikerutdanning i mindre borettslag.

Vaktmesteren holder i orden maskiner og annet utstyr og har ansvar for av utearealer holdes i orden. En viktig oppgave er å sørge for at avfallshåndteringen er god,
dvs. at søppel kastes i rett container.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive