Elektriker

En elektrikerer en person som har kompetanse og sertifikat til å arbeide på elektriske installasjoner. En elektriker foretar nyinstallasjon, forbedring, oppgradering, feilsøkning og utbedring av feil på et elektrisk anlegg i boliger, industri, skoler, institusjoner.

Når folk snakker om elektriker, er det oftest denne typen de refererer til.
Det er spesialutdanning for elektrikere som arbeider med skip, fly, bil, båt og tog.

Mange elektrikere spesialiserer seg til for eksempel elektroreparatør, heismontør, energimontør, transformator-montør og automatiker.

I Norge er en elektriker underlagt normer, lover og forskrifter innen elektrofaget.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive