Tømrer

En tømrers arbeidsoppgaver dekker flere fagområder. For å si det kort vil tømreren være grovarbeideren innen snekkeryrket og jobber mest med de tyngre oppgavene.

En tømrers hverdag består av blant annet å sette opp reisverk til hus, legge tak, sette opp grunnmur og forskaling. Tømreren har ansvar for det meste av det utvendige arbeidet med å bygge hus fra grunnmur til tak.

I moderne bygging vil grensene mellom tømrer og murer være noe utvisket. Selv om tømreren i hovedsak arbeider med ytre konstruksjon, vil tømreren også ha gode kunnskaper i innvendige snekkerarbeider.

Lenke til oppgaver for Tømrer.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive