Vaktmester Hansen

Her er et intervju med vaktmester Hansen, kjenner du deg igjen i hans arbeidsoppgaver? Hvilke oppgaver mangler for at han skal kunne kalle seg driftstekniker?

Som vaktmester i et borettslag har jeg har 37,5 timers arbeidsuke.
Jeg jobber fra 06.00-14.00 inkludert en halv time spisepause.
Jeg har telefontid mellom 08 og 12, men det er ikke alltid jeg hører mobilen, så det er bedre hvis beboerne sender e-post til meg.

Jeg utfører mye forefallende arbeid som å male gjerder og reparere lekestativer. Jeg sjekker at alle røykvarslerne i fellesområdene er i orden to ganger i året.
Jeg skifter lyspærer i fellesoppganger og utenfor oppgangene, og bestiller nye pærer så folk kan komme og hente hvis de vil skifte selv.
Så jeg utfører enkle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. Er det mer kompliserte ting, som f eks feil i det elektriske, må jeg skaffe fagfolk til å se på. Jeg kan jo en del forskjellig, men ikke alt.

Jeg har også ansvar for at garasjene feies og spyles to ganger i året. Det er noen ungdommer som tagger på garasjeveggene og da maler jeg over så det skal se pent ut. Og jeg må passe på at alle parkerer på anviste plasser. Det er ikke lov å sette fra seg avskiltede biler i garasjeanlegget.

En viktig oppgave er å sørge for god avfallshåndtering, det vil si at folk sorterer søppel i de ulike søppelcontainerne. Større ting som gamle sykler, ødelagte stoler osv. skal beboeren selv kjøre vekk. Det blir ikke noe hyggelig for noen dersom sånne ting ligger og flyter.

Hver høst må jeg inspisere og rense alle takrennene. De blir lett fulle av løv og barnåler.
Som vaktmester må jeg også sørge for at borettslagets veier, stikkveier og trapper ned til garasjeanlegget alltid er feiet og ryddet for snø. Om vinteren står jeg opp ekstra tidlig dersom det har snødd. Det er jo lettere å måke vekk snøen før alle har tråkket den ned. Jeg strør sand der det er glatt, så ikke noen skal falle og brekke beinet.

Om sommeren sitter jeg mye på gressklipperen, men jeg slipper heldigvis å klippe alle plenene selv. Til det har jeg noen ungdommer som får betalt for å være sommervaktmester. Det er fint at gresset blir slått når jeg har ferie. Stell av busker og trær inngår også i jobben min.

To ganger i året har vi dugnad her. Da er min jobb å sørge for at trillebårer, river og annet utstyr er i orden. Jeg kjøper inn det nødvendige utstyr. Dersom noe koster mer enn 3000 kr, må jeg ha tillatelse av styret.

Noe kontorarbeid blir det alltid. Jeg skriver en del oppslag som jeg henger opp på tavlene i fellesgangene. Som nevnt får jeg en del henvendelser på e-post, og de svarer jeg på. Ellers må jeg føre et enkelt budsjett over utgifter og skriver avviksrapporter når det er nødvendig. Styret må være løpende orientert.

Som nevnt har jeg bare ansvar for fellesarealene. Beboerne må selv ta seg av alt i egne leiligheter. Men er det noen av de eldre som ikke klarer å skifte en sikring eller lyspære, eller har en kran som drypper, så hjelper jeg gladelig til.

Jeg gjør hva jeg kan for å holde det pent og trivelig rundt meg og beboerne, og jeg tror de setter pris på det. De sier i alle fall ofte at de er glad for å ha en vaktmester i borettslaget. Før var jeg vaktmester på en skole, men jeg synes det ble litt for mye hærverk og tull, så jeg søkte meg hit, og her blir jeg.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive