Håndverker

Det er nyttig å ha grunnleggende ferdigheter for å mestre jobben Her kan du trene lesing og skriving i konkrete situasjoner knyttet til ulike yrker.

Under Å være arbeidstaker i Tekster vil du finne igjen mange av de tekstene som er utgangspunktet for oppgavene.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive