PDA på jobben

PDA-en vil registrere det meste av det du foretar deg på arbeidet. Bruker du en PDA? Hva er fordelene, og hva er ulempene ved det?

Bruk av håndterminalene, de såkalte PDA-ene, kombinert med trådløs teknologi, gjør at en kan oppnå store gevinster i form av økt effektivitet og bedre oversikt over tidsforbruk og materiellflyt.

En PDA kan være løsningen for arbeidsplasser som blir oversvømt av timelister, sjekklister, bestillinger, gule lapper og faktureringsgrunnlag. Fornuftig bruk av PDA vil gjøre det enklere å holde seg oppdatert til en hver tid. Det gjelder både arbeidsgiver og arbeidstakere.

Om morgenen gir PDA-en en oversikt over hvor og når elektrikeren skal møte. Hva jobben går ut på vil også vises. Dermed kan håndverkeren sjekke at han eller hun har med seg det spesialutstyret som trengs.

Mange ønsker at PDA-en skal være et like viktig og naturlig redskap for for eksempel en elektriker som skrutrekker og måleinstrumenter.

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive