Elektriker spesial

Har du lyst til å bli elektriker? Har du tenkt over at du kan spesialisere deg i mange retninger? Her ser du noen av områdene:
Elektroreparatør. Vedkommende reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr.
Togelektriker. Vedkommende jobber med traksjonsmotorer, elektriske installasjoner og systemer i tog.
Energimontør Vedkommende jobber med høyspentanlegg, forsyningsnett, kraftlinjer og kjørestrøm til jernbane.
Energioperatør. Vedkommende jobber med drift og vedlikehold av kraftverk, samt dammene som forsyner dem.
Skipselektriker. Skipselektrikeren jobber på elektriske installasjoner på skip, oljerigger eller andre installasjoner til sjøs.
Flyelektriker. Flyelektrikeren eller avionikeren utfører arbeid på det elektriske anlegget og styringssystemene i fly.
Signalmontør. Signalmontør er en person som arbeider med drift, vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalanlegg på jernbane. Systemene består av både relébaserte og datastyrte anlegg.
Heismontør. Heismontøren har som jobb å installere, vedlikeholde, feilsøke og rette feil på det elektriske anlegget i heiser og kraner.
Bilelektriker. Bilelektrikeren jobber med det elektriske anlegget i biler, busser, lastebiler eller andre kjøretøyer.
Automatiker. Automatikeren jobber med automatiserte anlegg, som el-motorerstyringer, prosessteknikk og øvrige automatiserte installasjoner. Et automatisert anlegg kan for eksempel være et transportbånd eller en avansert fabrikkmaskin.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive