Rettigheter og plikter

I denne oppgaven skal du lage setninger som gir mening når du leser dem.Les første del av setningen og finn deretter delen som mangler. Fullfør setningen ved å klikke på den setningsdelen du mener er den som passer.

Hele teksten Å være arbeidstaker, kan du lese her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive