Frammøteliste

Når du arbeider i barnehage, må du til en hver tid ha oversikt over hvilke barn som er til stede. Hva kan en bruke dette oppslaget til?Her kan du arbeide videre med oppgaver knyttet til teksten.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive