Dagsrytmen

Har du sett et slikt oppslag før? Hva tror du slike lister brukes til?
Hvem kan trenge denne informasjonen?
Svar på spørsmål til oppgaven Dagsrytme i barnehagen her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive