Månedsplan

Alle barnehager skal planlegge aktiviteter i god tid og lage en plan. Den skal henge slik at foreldrene kan lese den. Noen barnehager sender også månedsplanene som epost.

Til ettertanke
Er det noe av dette som
Her kan du finne oppgaver til månedsplanen.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive