Månedsbrev 2

Månedsbrev inneholder planen som vil hjelpe oss å holde styr på alle aktivitetene i barnehagen.

Husker du hvordan setningene i månedsbrevet lød? Fyll ut setningene ved å klikke på den setningsdelen som du mener passer inn.

Hele teksten Månedsbrev finner du her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive