Fremmedord

I Stillingsannonsen under Tekster er det flere fremmed ord. Her kan du arbeide med disse.

Du klarte av

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive