Verneombud

Mine oppgaver som verneombud Nå har jeg vært verneombud her i bedriften i en periode, og jeg er blitt mye mer oppmerksom på hva sikkerhet betyr for alle oss som jobber her. Jeg har måttet stanse arbeid med utskifting av vinduer fordi stillasene var for dårlig sikret, og jeg har måttet være med å løse konflikter.

For å ta på deg vervet som verneombud må du være interessert i arbeidsmiljøet. Da må du gå på et 40 timers HMS-kurs. Du får fri fra jobben for å delta på det. Litt lesing av lover og regler er det blitt. Men gjennom å påta meg vervet som verneombud har jeg fått vite mye interessant om bedriften. Jeg har også fått mer kunnskap om de ansattes rettigheter og plikter.

Det har ikke vært noe problem å kombinere jobben som verneombud med min vanlige jobb. Jeg er med på AMU-møter med ledelsen, og er med på to vernerunder i året. Da snakker vi med alle de ansatte. Noen ganger er det fysiske arbeidsmiljøet som er i fokus, andre ganger er det psykososiale miljøet. Det hender ansatte rapporterer om alvorlige problemer med kolleger. Det kan være samarbeidsproblemer, mobbing eller sextrakassering. Jeg har taushetsplikt, så jeg kan bare snakke om dette med hovedvernombudet eller personalleder.

Jeg synes det har vært lærerikt å være verneombud. Og det gjør seg godt på CVen min!

Til ettertanke
Kunne du tenke deg å være verneombud? Hvorfor/hvorfor ikke?
Vet du hva forkortelsen AMU står for? Dersom ikke, slå det opp.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive