Sikkerhet

Ved en systematisk gjennom av arbeidsoppgavene og faremomentene, vil mange ulykker på arbeidsplassen kunne unngås. Et skjema som dette vil være til hjelp for å få med alle momenter som inngår en arbeidsprosess.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive