Jobb med strategier

På en del arbeidsplasser foregår det aktivitet som er farlig. Tenk at du er tømrer og skal skifte vinduer i et borettslag med hus på tre etasjer. Bedriften du arbeider for har foretatt en risikoanalyse av oppdraget. En enkel risikoanalyse kan bestå av fire trinn.
1 Finne farekildene
2 Hva kan skje også hvor sannsynlig er det?
3 Hva kan vi gjøre for å hindre det?
4 Tiltak og videre arbeid

Case
Hvilket verneutstyr stillaser, stropper, hjelm, vernesko, trenger du når du arbeider i et firma som skifter vinduer i en boligblokk?
Fysisk forhold, løfting, vridning, fall, utstyr, personer og vinduer, støt, støy, støv, temperatur, klemskader,

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive