Jobb med skilt

Over alt i samfunnet og ikke minst på arbeidsplassene er vi omgitt av mange oppslag og skilt. Det er viktig at vi forstår de forskjellige symboler og tegn som står på disse oppslagene og skiltene slik at vi for eksempel kan komme fram til rett sted og enda viktigere, at vi unngår ulykker.

I denne oppgaven har vi samlet noen skilt som vi ser hver eneste dag. Forstår du hva de betyr? Her kan du kontrollere det ved å gjennomføre oppgavene.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive