Huskeliste for høstarbeid

Her ser du en huskeliste som vaktmesteren har laget for utendørarbeid. Les listen og se om dette er gjøremål du også har på ditt program. Mangler det noe?

UTEKRAN

 1. Skru av vannet fra utekranene før frosten kommer, rundt oktober-november. Følg med på værmeldingen og temperaturutvikling.
 2. Husk å fjerne plastkobling og hageslange fra utvendig kran. Selv en frostsikker kran kan gi vannskader i veggen hvis plastkoblingen og hageslangen er koblet til i kuldeperioder.
 3. Utvendig tappekran med stoppekran på innsiden må stenges for vinteren.
 4. Skru igjen innvendig stoppekran, åpne utvendig kran slik at restvannet tappes ut.

TAKRENNE

 1. Fjern løv og smuss fra takrennene.
 2. Sjekk at vannet renner godt ned i nedløpet.
 3. Skru på varmekabel i takrenne og nedløp hvis det er installert (høst)

 TAKSLUK (FLATE TAK)

 1. Rengjør sluket for løv og smuss.
 2. På de fleste taksluk kan risten tas av og filteret rengjøres.

 RIST

 1. Renses og sjekkes for skrot og avfall.

DRENERINGSRENNE

 1. Renses og sjekkes for skrot og avfall.
 2. Skru av og på varmekabel (vår og høst). 

 BELEGNINGSSTEIN (FAST DEKKE)

 1. Holdes rene og pene.
 2. Eventuelle knuste stein byttes ut.

 HELLER (FAST DEKKE)

 1. Holdes rene og pene.
 2. Eventuelle knuste heller byttes ut.

SNØFANGER

 1. Visuell inspeksjon fra bakken, sjekk at snøfangerne er intakte og ikke skadet.

Lag en utfyllende liste som passer deg. Skriv også en tilsvarende liste for det første vårarbeid i hagen.

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive