Ord som hører til arbeidet ditt

Kan du forklare en arbeidskamerat hva disse ordene betyr? Skriv deretter ned minst tre ord om hver benevnelse.

Skriv ut lesekortene og bruk dem på følgende måte: Kortene klippes opp. De legges med teksten ned. Deltakeren trekker et kort og forklarer hva begrepet innebærer.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive