Egenmelding ved sykdom

Alle arbeidsplasser har regler om at når en ikke møter på jobben, må en forklare og rapportere grunnen til fraværet.
Regler for sykefravær kan du lese her
.

Fyll ut denne egenmeldingen.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive