Tilretteleggingsplikt i praksis

Dette er eksempler fra Arbeidstilsynets nettsider som gjelder tilretteleggingsplikt ved sykefravær.

Til ettertanke
Hvordan passer dette med de arbeidsoppgavene du har? Ville du eventuelt hatt andre behov? Hvilke?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive