Regler for sykefravær

Kjenner du til de viktigste reglene for sykefravær? Kan du fylle ut en egenmelding?


Når Dokumentasjon Arbeidstaker Merk
1-3 dager1A 1-8 dager Egenmelding eller sykemelding Ring personlig til din nærmeste leder. Fyll ut skjema med dato og signatur når du er på jobb.
Mindre enn 4 uker sykemelding Sykemelding gradert eller 100% Informere leder og levere dokumentasjon. Svare på tlf om arbeidsgiver ringer. Mulig aktivitet og tiltak som kan bedre arbeidsituasjonen
Gravid Egenmelding eller sykemelding.Avventende, gradert eller 100% sykemeldt. Gi beskjed om graviditet så tidlig som mulig. På den måten kan vi legge til rette for en sunt svangerskap mens du er i jobb. Lag aktivitetsplan. Unngå tunge løft. Ha løpende kontakt med bedriftshelsetjenesten.
Fra 12-24 måneder Arbeidsavklaringspenger. Gyldig dokumentasjon for fravær NAV. Kan søke permisjon uten lønn i inntil 12 måneder. Kan også vurdere å avvikle arbeidsforholdet Mottar du arbeidsavklaringspenger skal du regelmessig holde ledder orientert om din situasjon. Leder skal ha minst en måneds varsel dersom du skal gjenoppta arbeidet.

 

Skjemaet finner du her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive