Vår vær-sikker-plakat

Posten har utarbeidet en plakat som skal minne oss om at sikkerhet går foran hastverk.

Til ettertanke
Fins det en liknende holdning på din arbeidsplass?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive