Hvor arbeider tømreren?

Tabeller gir komprimert informasjon. Tar det mer tid å lese en tabell enn en tekst med de samme opplysningene? Hvorfor er det slik?
Visste du at det er ca 24.000 med tømrerutdanning i Norge?

http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/tomrer

Når vi leser oversikten over hvilke yrker vi kan finne tømrerne i, forstår vi at det å utdanne seg til tømrer kan gi mange muligheter for yrkesvalg.

Ca 12.400 utdannede tømrere arbeider som tømrere. De utgjør nesten 47 % av alle. Nesten 3.000 av tømrerne arbeider som snekkere og drøyt 1000 som vaktmestere. 3400 med tømrerutdannelse er representert i 17 yrker fra 730 personer i vei- og anleggsarbeid til ca 150 som anleggsmaskinførere. Omlag 220 er brannkonstabler.

Resten av tømrerne, ca 5000, er samlet i en bolk som kalles Andre yrker fordi de vil være få i hvert av disse yrkene slik at det ikke er interessant å skille dem ut.

Til refleksjon
Er dette en interessant statistikk? Når du velger en utdanning, vil det spille noen rolle for deg at du vil kunne velge mellom mange yrker når du er ferdig utdannet? Hvor mange arbeider som tømrer når de er over 40 år? Hvor mange kvinner er tømrere, i hvilke yrker finner vi dem? Sier statistikken noe om aldersfordelingen på kvinner? Du kan finne ut mer ved å lese om tømrer i utdanning.no.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive