Hvor arbeider elektrikeren

Er det lettere å lese informasjon i en tabell enn å lese om de samme opplysningene i en tekst? http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/elektriker

Visste du at det er rundt 33.000 med elektrikerutdanning i Norge? Om lag 14.300 utdannede elektrikere arbeider som elektrikere eller elektronikere. Det er under halvparten av alle.

Hva arbeider den andre halvparten med? Noe over 2100 er energimontører og elkraftingeniører, -teknikere. Andre ingeniører og teknikere utgjør i underkant av 2000.

En fjerdedel av elektrikerne arbeider i Andre yrker. Det vil si at de arbeider i en rekke virksomheter, men ikke i så stort antall at de der skilt ut i denne statistikken.I statistikkene ser vi at det er ca 1000 tømrere som arbeider som vaktmestere, men om lag 580 elektrikere gjør det.

Til refleksjon
Hva sier statistikken om kvinner som er elektrikerutdannet?
I hvilke tilfeller kan det være et lurt valg å ha elektrikerutdanning i bunnen når du arbeider som vaktmester?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive