Kvinner og menn – Statistikk

Er det likestilling i dagens Norge for eksempel i den forstand at kvinner og menn gjør like mye husarbeid og bilstell og at de velger yrker på bred basis?

Se på tabellen fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no).
1. Hva forteller figuren om kjønnsfordeling blant folk som har høyere utdanning?
2. Andel som arbeider deltid, hvilket kjønn arbeider mest deltid?
3. Dersom du sammenlikner kjønnsfordelingen i offentlig og privat sektor, kjønnsfordelingen blant ledere og de med deltidsstilling, tror du dette har noe å si for den forskjellen i årlig bruttoinntekt som vi her ser?

Privat
Hvem gjør mest husarbeid i ditt hjem?
Hvem har hovedansvaret for at bilen har drivstoff og blir vedlikehold?
Er det forskjell på jente- og gutteklær, farger og fasong?
Hva leker de mest med, de guttene du kjenner?
Og jentene, hva er de mest opptatte av?

Skole og utdanning
Det er mange ulike yrker som er representert i en skole. Hvordan er kjønnsfordelingen blant disse på den skolen du kjenner?
Hvordan fordeler gutter og jenter seg på de mest vanlige studiene?
Hvem er det som tilsynelatende er flittigst på skolen?

Arbeid
De mest utbedte yrkene for kvinner er butikkmedarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere og lærere. Imidlertid ser det ut til at tradisjonelle kvinneyrker som rengjører og sekretær er noe fallende. De største yrkesgruppene for menn er IT-relaterte yrker, tømrere og snekkere. Det finnes også et klart skille mellom menn og kvinner i forhold til offentlig og privat sektor. Kvinner dominerer i offentlig virksomhet, mens det er overvekt av menn i privat virksomhet. Dette kan gi seg utslag i lønn. På hvilken måte? Les statistikken over.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive