Hva menes med HMS-arbeid


Er du kjent med begrepet HMS? HMS er her forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. HMS-arbeid betyr derfor det arbeidet som gjøres på de enkelte arbeidsplassene for å unngå ulykker og ivareta folks helse, miljø og sikkerhet på best mulig måte.

Arbeidsmiljøloven
forteller om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter. Det står mye om HMS i Arbeidsmiljøloven. Alle store arbeidsplasser skal ha et verneombud som arbeider for ansattes helse, miljø og sikkerhet. Det er store krav til sikkerhet på arbeidsplassen, til helse, miljø og sikkerhet.

Verneombud
Denne personen kan vi snakke med om vi opplever at sikkerheten er for dårlig, eller om det er noe annet ved miljøet som ikke er bra.

Branninstruks
Det er viktig å vite hva du skal gjøre hvis det blir brann. Alle ansatte skal ha opplæring i brann-rutiner. Det er viktig å forstå brann-instruksen på arbeidsplassen din.

Sikkerhet
På noen arbeidsplasser er det store krav til sikkerhet. Det finnes egne lover og regler for ulike yrker.

Rapportering av brudd på sikkerhet
På mange arbeidsplasser må man rapportere uhell eller avvik hvis det skjer noe som er brudd på sikkerhetsrutinene. Hver enkelt arbeidsplass har rutiner for hvordan dette skal rapporteres.

Til ettertanke
Blir brudd på sikkerhetsrutiner varslet der du arbeider? Dersom nei, hva skal til for at du sier fra eller varsler?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive