Avviksskjema pleieassistenter

Bruk loggen om Peter Olsen som grunnlag for å fylle ut avviksskjemaet. Kopier skjemaet inn i Word, skriv det ut og fyll opplysningene inn i tabellen.

Beboers navn: Peter Olsen
Fødselsdato: 23.05.24
Post 3, Brattenga sykehjem

Type avvik (sett ring rundt)

Medisiner    Omsorg/pleie        Fall    Medisinsk utstyr   Mat  

Legetilsyn   Renhold                Fysioterapi            Annet

 

Beskrivelse av avviket  

 

 

Mulig årsak  

 

Strakstiltak  

 

Forebyggende tiltak  

 

 

 

Dato……………………………    enhet…………………………….           Signatur………………………

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive