Hvilken frukt eller grønnsak er dette

Les teksten. Finn rett svar.

Fruktdisk

Du klarte av

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive