Vurdering av kvalitet på frukt og grønt

Her kan du øve på å lage setninger. Dra ordene i rett rekkefølge

Du klarte av

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive