Setninger om frukt

I disse oppgavene møter du forskjellige utfordringer.Kan du ordne opp?

Du klarte av

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive