Renholdsbetjent i 100% stilling søkes

Når du leser denne stillingsbeskrivelsen, tror du at dette er et arbeid du kan utføre? Forstår du hele teksten og hva arbeidet innebærer, og har du nok datakunnskaper til å klare jobben? Oppgaver
– daglig rengjøring i skolebygget
– arbeidet inkluderer vindusvask og gulvbehandling
Kvalifikasjoner
– formell renholdsfaglig utdanning
– allsidig arbeidserfaring med moderne renhold kan erstatte utdanningskravet
– kompetanse på relevant dataverktøy
– gode norskkunnskaper
– kunne mestre gulvmaskiner

Personlige egenskaper
– evne til å samarbeide
– kunne ta ansvar og arbeide selvstendig
– fleksibilitet

Lønns- og ansettelsesvilkår
– Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ.
– Fra lønnen trekkes lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse.
– Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Innsending av søknad
Vennligst benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.
Søknaden og CV sendes helst på det elektroniske søknadsskjemaet.

Bekreftede vitnemål og attester kan skannes og sendes sammen med den elektroniske søknaden, eller sendes med søknadsskjemaet per post.
Merk søknad: Ref 17/300

Kontakt Annar Dahl tlf 68754001
Kajalund vgs ved Personal- og organisasjonsenheten
3679 Kroksvika

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive