Avfallshåndtering

Vennligst les reglene på denne plakaten.
Er det ord og uttrykk i dette oppslaget som er vanskelig å forstå? Slå dem opp. Snakk gjerne med en annen om betydningen av dem.

Ordforklaringer
Restavfall er alt avfall som ikke er organisk nedbrytbart.
Organisk avfall er alt avfall som kan inntas som menneskemat.
Returpunkt er de forhåndsbestemte avfallspunktene.

Til refleksjon
Kjenner du igjen disse rutinene? Er det noe som avviker fra det dere pleier å gjøre? Hvor viktig synes du det er å sortere avfall?
Flere oppgaver finner du her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive