Skrivetips

Det er mange grunner til at vi skriver. Noen ganger skriver vi for å huske bedre, eller lære. De fleste gangene vi skriver, er det fordi andre skal lese det. Derfor er det viktig at vi skriver så enkelt, men også så presist at folk skjønner hva vi mener.

Skriv kort og konkret.
Når vi skriver enkelt, bruker vi ord og setninger som vi også bruker i dagligtalen. Det er for eksempel bedre å bruke ordet blyanten enn skriveredskapet.

Selv om det enkelte ganger kan være lettere å lese en tekst som bindes sammen med småord, bruker vi som regel for mange av dem. Sløyf småord som og vel. Sett punktum etter hver setning som gir en selvstendig mening.

Eksempel på en lang setning som kan bli mer lesevennlig om den deles opp:
«Jeg var på apoteket i dag for å kjøpe piller fordi datteren min hadde vondt i magen

Slik kan teksten se ut:
«Jeg var på apoteket i dag. Jeg kjøpte piller. Datteren min hadde vondt i magen

Men det er en måte med alt. Lange tekster som bare består av så korte setninger som eksemplet viser, kan bli kjedelige å lese. Det er derfor viktig å tenke på at vi må variere språket.

Synonymer
Vi kan skrive enkelt og med dagligdagse ord, men vi kan likevel bruke lange og korte setninger, og legge arbeid i å finne gode synonymer. Et synonym er et ord som har samme eller nesten lik betydning som et annet ord. For eksempel kan ordet hus være synonymt med ordet bolig. Det kan være noen små betydningsforskjeller mellom synonymer, men det er nettopp det som skaper variasjon. Hvis vi ofte bruker de samme ordene, blir teksten kjedelig å lese. Ordet forferdelig, kan vi for eksempel erstatte med fryktelig, grusom og redselsfull.

Synonymordliste
Det fins egne synonymordlister. Når du skriver i et tekstbehandlingsprogram er det enklest å stå med musepekeren på det valgte ordet du vil erstatte og trykke på høyre museknapp. Da får du opp en liste med funksjoner, velg synonymer. Hvordan du finner synonymordlista, kan variere fra programvare til programvare.

Finn også konkrete ord som erstatning for de mer upresise som tingen, veldig, og sånn.

Oppbygging av teksten
Når vi har noe på hjertet som vi ønsker å dele med andre, må vi tenke gjennom hvordan vi ønsker å presentere dette. Det kan fungere bra å begynne med en innledning som kort sier noe om hva teksten handler om. Det er lurt å dele teksten inn i avsnitt som hver for seg omhandler ett av dine poeng. Disse kan gjerne ha korte overskrifter slik at leseren raskt forstår hva som kommer i det neste avsnittet.

Leseflyt
For å skape god leseflyt er det viktig å få teksten til å henge sammen mellom setningene og mellom hvert avsnitt. Det som er vesentligst, må komme tidlig i setningene. Det som hører sammen, må komme til utrykk i en naturlig rekkefølge. Lag sammenheng ved å bruke ord som binder setninger sammen, for eksempel og, at og som.
«Jeg så at det var gjestene mine som ventet på meg.» – «Jeg var på apoteket i dag og kjøpte piller

Andre tips

  • Noe som stopper leseflyten, er for mange utropstegn, tankestreker og prikker.
  • Vanskelig ord som du må bruke, bør du forklare direkte i teksten.
  • Spør deg selv: «Ville jeg ha sagt det slik?» Hvis svaret er ja, kan du skrive slik også.
  • Skriv personlig. Du når lettere fram til leseren da.
  • Bruk synonymordliste og ordliste.
  • Sjekk stavemåter nøye, særlig ord som skal skrives sammen, men som ofte blir delt.
  • Det heter ikke kjempe stor, men kjempestor Det heter ikke lamme lår, men lammelår!
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive